Berco Car Carpets

BERCO Car Carpets is een leidende toeleverancier voor de automobielindustrie op het gebied van automatten. Door een continue innovatie op het gebied van het tapijt zelf, weten we het beste technische product in te zetten om aan het eisenpakket van de klant te voldoen. Alle gewenste karakteristieken worden in kaart gebracht om tot een produktdefinitie te komen welke zowel in prestatie als in prijs optimaal de wensen van de klant invult.

In nauwe samenspraak met betrouwbare toeleveranciers komen we zo aan  een ‘receptuur’ welke na uitgebreide testprogramma’s opgenomen kan worden om aan een wereldwijde specificatie te voldoen. Ook in design weten we de juiste snaar te raken: creativiteit en een continue spiegeling van trends op velerlei andere markten geven ons volop ideeën om interessante nieuwe ontwerpen te presenteren.