Milieu

Beleidsverklaring

Hierbij verklaart de Directie van:

BERCO B.V.

zich te houden aan het voeren en realiseren van een milieubeleid overeenkomstig de regels en doelstellingen van de norm NEN-EN-ISO-14001:2015.

Het milieubeleid van BERCO is gericht op het uitvoeren van alle bedrijfsactiviteiten zodat daarbij geen schade wordt toegebracht aan het milieu, het streven naar continue verbetering daarbij en het voorkomen van milieubelasting overeenkomstig actuele milieu wet- en regelgeving, convenanten en eigen milieu doelstellingen.

Het beleid omvat mede:

  • het onderhouden en doen onderhouden van het BERCO milieuzorgsysteem
  • het planmatig verbeteren van de milieu-effecten van BERCO producten en activiteiten
  • het actief stellen, uitvoeren en realiseren van milieudoelstellingen met als prioriteiten:
    • het verminderen van tapijt- en textiel-afval
    • het verminderen van verpakkingen
    • het verminderen van het energieverbruik

Het BERCO milieubeleid zal mede worden verwezenlijkt door continue betrokkenheid van de hoogste leiding van BERCO en door continue stimulering van milieubewustzijn binnen de organisatie.

De Directie van BERCO zal erop toezien dat alle medewerkers handelen overeenkomstig de voorschriften en bedoelingen van het BERCO milieuzorgsysteem en de milieudoelstellingen van de onderneming.

De Directie van BERCO B.V. verklaart hierbij tevens dat de uitvoering van het BERCO milieubeleid en het onderhoud van het milieuzorgsysteem wordt opgedragen aan de Quality Manager(s) van BERCO en dat deze hiervoor alle bevoegheden hebben om het BERCO milieubeleid te realiseren.

 

B. v/d Velden                                                                                      H. Ceelen

directeur                                                                                             directeur